RA Aluminium har fått tildelt oppdraget med å utruste det nye Aksdal bygget med en innovativ, bærekraftig fasade. I samarbeid med Paxon AS og Vest Entreprenør AS, har RA Aluminium funnet frem til en løsning hvor vi kan benytte Aluinvent. Aluinvent er en resirkulert miljøvennlig aluminiumsfasade løsning som er lett anvendelig til nybygg og rehabilitering.

Vi takker Paxon AS for den miljøvennlige og fremoverlente innstillingen som gjør det mulig å kunne levere miljøvennlige og grønne fasadeløsninger.