RA–Aluminium sine tjenester er nå videreført i Sørskår Mekaniske Verksted AS, og dette har styrket våre tjenester og kapasitet betydelig.
Les mer om hva det betyr for deg som kunde

RA–Aluminium gikk konkurs 25/1-2023 og Sørskår Mekaniske Verksted AS har kjøpt hele konkursboet.
Dette inkluderer produksjonsutstyr, varelager og alle immaterielle rettigheter. Noe av virksomheten vil fortsette på Forus og noe flyttes til våre lokaler på Tau. Noen av de ansatte blir også med oss videre. Les mer om planene videre

Luftfart

Bygg & Industri

Logistikk-produkter

RA Aluinvent Fasade

Oppdretts- næringen

Offshore & Maritime

Skreddersydde tjenester

Design og konstruksjon

RA Aluminium tilbyr design, konstruksjon og utvikling av produkter og strukturer som tilfredsstiller våre kunders behov. Fra vårt verksted på Forus, Stavanger produserer vi mange ulike typer aluminiumskonstruksjoner, alt fra oljeplattformdeler til små og store dockingstasjoner til fly, helikopter, fiskeoppdrett og industri 

Produktutvikling

Vi har høy kompetanse og lang erfaring innen design og produksjon av aluminiumskonstruksjoner. I denne fasen er vi en nøkkelrådgiver og partner for våre kunder.

Kontroll og testing

Sammen med våre partnere kan vi utføre kontroll, resertifisering og tester av aluminiumskonstruksjoner. Vi sørger for at alle kriterier og standarder er oppfylt, det være seg CE, Norsok eller andre standarder. 

Installasjon, vedlikehold og service

RA Aluminium kan tilby vedlikehold og service til offshore & maritime, oppdrettsnæringen, industri og luftfart. Vi tilbyr våre tjenester for å hjelpe til med reparasjon og/ eller gjenoppbygging av eksisterende aluminiumsstrukturer.

Aluminium

Vår misjon er å erstatte stål med aluminium

En livssyklus analyse av produkter kvantifiserer materialbruk, energibruk og miljøutslippene gjennom hele livssyklusen fra råvareutvinning til endelig avhending. Aluminium er bærekraftig og har høy grad av gjenvinning.

RA Aluminium er en av få leverandører som sitter på totalkompetanse for design, produksjon og installasjon av aluminiumsprodukter.

Vår misjon er å erstatte stål med aluminium