Vi er i sluttfasen av en større leveranse av aluminiumsprodukter til Sandane Settefiskanlegg.

Vi har blant annet levert trapper, rekkverk og bærende konstruksjoner i aluminium.

Vi takker Sterner for tilliten og godt samarbeid i prosjektet.