Aluinvents LO2-paneler (to åpne sider) ble påført hele plattformen på Corvin-Negyed Station i Budapest, en lengde på 125m på begge sider. Panelene tjener et dobbelt formål, både estetisk og funksjonelt, og gir et unikt dekorativt element og fungerer også som en del av et støyreduksjonssystem for å gjøre stasjonen så stille som mulig. Les mer om prosjektet her.